+48 693 822 875 ul. Sosabowskiego 1/5, 42-224 Częstochowa kontakt@semantik.com.pl Opinie
Niemiecki Angielski Ukraiński
Zaznacz stronę

Cennik

Aby otrzymać konkretną ofertę cenową za tłumaczenie przysięgłe bądź zwykłe, zachęcam Państwa do przesłania dokumentu drogą mailową lub skorzystania z formularza na stronie celem dokonania bezpłatnej niezobowiązującej wyceny.
Zamawiając tłumaczenie u mnie otrzymują Państwo:
•    Cenę bez prowizji dla pośredniczących  biur tłumaczeń
•    Cenę brutto (nie doliczam VAT-u)
•    Rabaty przy większej ilości stron tłumaczenia
•    Naliczanie ceny na podstawie objętości tekstu wynikowego.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 8 października 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego.

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 273, poz. 2702) zarządza się, co następuje:

§ 1.  W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (Dz. U. poz. 131, z 2007 r. poz. 265 oraz z 2009 r. poz. 1746) wprowadza się następujące zmiany:

I) w § 2:

  1. ust. I otrzymuje brzmienie:

„1. Stawki wynagrodzenia tłumacza przysięgłego za sporządzenie poświadczonego tłumaczenia wynoszą:

  1. za stronę tłumaczenia (1125 znaków ze spacjami) na język polski:
    a) z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego – 34,50 zł,
  2. za stronę tłumaczenia (1125 znaków ze spacjami) z języka polskiego:
    a) na język angielski, niemiecki, francuski i rosyjski – 45.11 zł,

§ 3. Za tłumaczenia tekstów:

1) zawierających frazeologię i terminologię specjalistyczną,

2) sporządzonych pismem ręcznym lub przez wypełnienie pismem ręcznym drukowanych formularzy, z wyjątkiem tekstów sporządzonych pismem technicznym,

3) trudnych do odczytania ze względu na stopień zniszczenia lub uszkodzenia tekstu albo złą jakość kopii sporządzonej sposobem technicznym

– stawki przewidziane w § 2 ust. 1 podwyższa się o 25 %.

§ 4. Za sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka obcego na język polski albo z języka polskiego na język obcy sporządzonego przez inną osobę oraz za sporządzenie poświadczonego odpisu pisma w języku obcym wynagrodzenie wynosi 50 % stawki przewidzianej za tłumaczenie, określonej w § 2 ust. 1.

§ 5. Za sprawdzenie i poświadczenie odpisu pisma sporządzonego w danym języku obcym przez inną osobę wynagrodzenie wynosi 30 % stawki przewidzianej za tłumaczenie określonej w § 2 ust. 1.

§ 7. Należne kwoty wynagrodzenia, o których mowa w § 2 ust. 2, § 3-5 oraz § 6 ust. 1, podlegają zaokrągleniu do pełnych groszy w górę, jeżeli końcówka jest wyższa od 0,50 grosza, lub w dół, jeżeli jest równa lub niższa od 0,50 grosza.

§ 8. 1. Przy obliczaniu wynagrodzenia za stronę uważa się 25 wierszy, a za wiersz – 45 znaków. Za znak uważa się wszystkie widoczne znaki drukarskie, w szczególności litery, znaki przestankowe, cyfry, znaki przeniesienia oraz uzasadnione budową zdania przerwy między nimi. Stronę rozpoczętą liczy się za całą.

2. W razie tłumaczenia sporządzonego w innym układzie maszynopisu lub wydruku komputerowego niż 25 wierszy po 45 znaków na stronę, za stronę tłumaczenia przyjmuje się 1.125 znaków.

Zapraszam do kontaktu

Prześlij zapytanie, aby otrzymać darmową wycenę lub umówić spotkanie.

ZAWDZWOŃ

NAPISZ DO MNIE