+48 693 822 875 ul. Sosabowskiego 1/5, 42-224 Częstochowa kontakt@semantik.com.pl Opinie
Niemiecki Angielski Ukraiński
Zaznacz stronę

Polityka prywatności

 Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje nowe prawo dotyczące ochrony danych osobowych. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), przygotowaliśmy zestaw niezbędnych informacji w tym zakresie.

 Administratorem Państwa danych osobowych jest: Firma Semantik Wioletta Międła-Lesiak ul. Sosabowskiego 1/5, 42-224 Częstochowa NIP: 9490689248. Kontakt z nami jest możliwy poprzez:

  • E-Mail – pod adresem: kontakt@semantik.com.pl
  • pocztę tradycyjną – pod adresem: ul. Sosabowskiego 1/5, 42-224 Częstochowa
  • telefon – pod numerem: +48 693 822 875

Państwa dane zostały nam podane przez Państwa osobiście, pisemnie lub drogą mailową, kiedy zdecydowaliście się na skorzystanie z usług firmy Semantik.

Podanie danych osobowych do celów tłumaczeniowych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości tłumaczenia zleconych tekstów.

Państwa dane są przez nas przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) – c) oraz f) RODO

w celach:

  • zawarcia i realizacji umowy dotyczącej tłumaczenia tekstów;
  • wystawiania faktur i przyjmowania płatności;
  • windykacji należności oraz obrony przed roszczeniami;
  • archiwalnych.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów, zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach prawa.

Przysługują Państwu następujące prawa:

1) dostępu do treści swoich danych osobowych na zasadach określonych w art. 15 RODO);

2) sprostowania (poprawienia) nieprawidłowych danych (art. 16 RODO);

3) usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie i bezprawnie (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;

4) ograniczenia przetwarzania danych (tzn. wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku) w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;

5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO, co oznacza, iż niezależnie od praw wymienionych w niniejszym dokumencie mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku nie będziemy już mogli przetwarzać Państwa danych osobowych objętych sprzeciwem, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO);

8) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO. Właściwym organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapraszam do kontaktu

Prześlij zapytanie, aby otrzymać darmową wycenę lub umówić spotkanie.

ZAWDZWOŃ

NAPISZ DO MNIE